ตั้งท้อง 4 เดือน Archive

การตรวจน้ำตาลในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์

  สิ่งที่คุณควรใส่ใจ คน ทั่วไปมักกังวลกับค่าตัวเลขความดันเลือดที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งที่วัด โดยเฉพาะตัวเลขที่สูงขึ้น ทั้งที่ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายไปในทางที่คุณเข้าใจแต่อย่างใด ค่าตัวเลขที่ได้จากการวัดความดันเลือดนั้นจะแปรปรวนไปได้ตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น เวลาที่วัด ท่าที่ใช้วัด เครื่องมือ คนที่วัดความดันเลือด ในกรรีที่คุณมีค่าความดันเลือดสูงขึ้นเล็กน้อย อาจจะเป็นไปได้ที่ว่า เป็นการตรวจวัดหลังจากที่คุณเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน หรือรีบร้อนเดินทางมาตรวจครรภ์